Custom Leather Sheaths and Leathercraft by Pitt

Najlepsza jest ciasna pochwa

Custom Leather Sheaths

Zasady zamawiania - How to order

Zasady zamawiania

1. Napisz do jakiego noża potrzebujesz pochewkę/ pouch
2. Określ jakiego ma być typu
3. Napiszę Ci jak ja widzę stronę techniczną bądź ograniczenia
4. Uzgadniamy szczegóły techniczne i cenę
5. Jeśli mam taki nóż w swojej kolekcji, to mogę od razu zacząć
6. Jeśli noża nie mam, musisz swój nóż wysłać do mnie pocztą/ kurierem/ dostarczyć osobiście
7. Zacznę prace gdy odbiorę przesyłkę
8. Wpłacasz 30% wartości usługi na moje konto
9. Po skończonej pracy prezentuję Ci zdjęcie pochewki
10. Wysyłam do Ciebie pocztą/ kurierem (przy wysyłkach zagranicznych)
11. Dopłacasz resztę.

UWAGA - czas realizacji jest uzależniony od:
- zdrowia pochworoba
- dostępności skóry
- wypadków losowych

Staram się, by proste pochewki typu slip-in robić w terminie max. 10 dniowym, ale różnie bywa...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
How to order

1. Write me what kind sheaths yoy need (type of knife / model/ type of sheath)
2. I will write you as I want to do it technically, or what are the technical restrictions
3. We agree technical details and price
4. If I have a knife in my collection, I can start immediately
5. If I do not have a knife, please send me a knife by mail/ courier
6. I will start work when I had your knife in my house
7. After finishing work, I present you a photo of this sheath
8.I sent to you by mail / courier (with shipments abroad)
9. You pay me by PayPal

NOTE - the execution time depends on:
- The health of sheathsmaker
- availability of leather
- Various other cases to which I have no influence

I try to slip-in sheaths be done within max. 10 days, but sometimes in different ways ...